Köpvillkor

Allmänt

Debut Barsom Retail / debut.se.556797-9223 (nedan nämnt Debut) ingår endast avtal med myndig person (18 år). Är man under 18 år krävs målsmans tillstånd.
Avtalet ingås när du har godkänt din beställning. Därefter skickar vi en orderbekräftelse via e-post.
I priserna ingår lagstadgad moms.

Beräknad leveranstid.

1-5 arbetsdagar.

Leverans

Debut skickar alla paket med DHL vilket levereras till ett Service Point nära dig. Fraktkostnad är fri vid köp över 2000kr, alla köp under tillkommer en fraktavgift på 99kr. Ange ditt mobiltelefonnummer vid orderläggning så får du DHL:s SMS-avi för snabbare hantering av leveransen. Outhämtade paket bidrar till en kostnad för hela tur/returfrakten samt tilläggsavgift om totalt 300kr. 

Transportskador.

Är paketet eller innehållet skadat när du får det, anmäl det genast på platsen. Kontakta därefter Debut om produkten är skadad.

Försening.

Vid eventuell försening har du rätt att häva köpet om du inte godkänner en ny leveranstid. Vill du häva ditt köp på grund av fördröjd leveranstid och har förskottsbetalat återförs pengarna tillbaka till ditt konto inom 7 dagar.

Varan slut på lager.

Vårt lager stämmer till största del och om varan är slut meddelar vi det. Har ni förskottsbetalat återförs pengarna tillbaka till ditt konto inom 7 dagar.

Ångerrätt & byte.

Du har full ånger- och bytesrätt inom 14 dagar från att du mottagit varan, förutsatt att du inte använt varan och att den returneras i oskadat skick med alla lappar och etiketter. Självklart får du prova varan. Ångerrätt gäller inte underkläder och smycken.

Byten.

Debut hanterar inte byten. Du måste göra en retur för att sedan lägga en ny beställning. Meddela oss om detta så bjuder vi på returfrakten. Önskar du returnera även den nya varan så får du stå för alla leveranskostnader inkl. den första returen.

Retur/Återköp.

Om du vill returnera en vara eller hela din order mejlar du ditt ordernummer till debut@support.se så skickar vi dig en returfraktsedel via mejl inom 1-4 dagar. Du kan returnera dina varor till Debut inom 14 dagar och få pengarna tillbaka om du ångrat dig. Alla returer betalas av kunden (99 SEK) och läggs på i samband med krediteringen av din betalning. Vid dubbelretur av varor tillkommer en till returfraktkostnad på 99kr (Dubbelretur = om man väljer att byta storlek och sedan inte behåller varan efter bytet. Då betalar kunden hela returfraktkostnaden på 99+99 =198kr).

Reklamation/Fel.

Om du reklamerar din vara på grund av en skada eller att vi felexpedierat din order kan du välja mellan att få en ny vara eller full återbetalning. Kontakta alltid Debut innan du skickar tillbaka varan. Du når oss snabbast via e-post support@debut.se. Om du vill reklamera en vara pga. ett fel måste detta meddelas inom 2 månader från att felet är upptäckt. 

 

Du ansvarar för att använda varan på rätt sätt

 

Företaget ansvarar inte för fel som du orsakat varan. Till exempel om du använt den på ett sätt den inte är gjord för eller om du varit ovarsam. Du måste även följa de skötselråd som finns.

 

Dina rättigheter när det är fel på varan

 

Upptäcker du ett fel på en vara har du rätt att kräva att felet rättas till. Debut kan till exempel laga varan eller ge dig en ny vara.

Du kan själv föreslå vilken lösning du vill ha. Men visar det sig blir orimligt dyrt att ge dig en ny vara jämfört med att reparera, har Debut rätt att göra en reparation.

Går det inte att varken reparera varan eller ge dig en ny vara? Då kan det bli aktuellt med ett prisavdrag som motsvarar felet. Det kan också bli aktuellt att häva köpet. Att häva köpet innebär att Debut tar tillbaka varan och du får pengarna tillbaka.

 

Betalsätt

Debut.se använder sig av Klarna Checkout samt betalning med Klarna konto eller Klarna faktura. 

Efter betalningen flyttas du tillbaka till beställningsbekräftelsen på www.debut.se

Alla varor förblir Debuts egendom tills dess full betalning kommit bolaget tillhanda. Alla försök till bedrägeri polisanmäls. Debut förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks. Debut debiterar 300 kr för icke utlösta varor.

Faktura/delbetalning (Klarna-konto)

Om du väljer att betala med faktura eller delbetalning sköts betalningen via debut.se samarbetspartner Klarna AB. Betalningsrörelsen och kundtjänsten för betalningsärenden sköts då direkt medKlarna AB. En avgift på 29 kr tillkommer här.


Klarnas kundtjänst 

Webbsida: https://klarna.com/sv/privat/kundservice

Beställningar som överstiger 1000 kr (SEK) kan betalas antingen i delar eller via ett Klarna konto. Om du har handlat i andra butiker med ditt Klarna konto eller med delbetalning, adderas de enkelt till samma konto eller delbetalning.

Då du betalar med faktura eller i delar kontrolleras dina kreditupplysningar i realtid och förutsätter ett jakande svar från Klarna i samband med betalningen. Om du väljer att betala med faktura eller delbetalning måste beställarens uppgifter (namn, adress och personnummer) stämma överens med uppgifterna i befolkningsregistret, annars kan kreditupplysningarna inte kontrolleras och därmed går det inte heller att betala med faktura eller i delar. Du måste ange ditt personnummer i samband med att du betalar med faktura eller i delar. Observera att den första fakturan skickas endast per e-post.

Force Major

Debut är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, t. ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.

Reservation.

Debut reserverar sig för förändringar i sortimentet och har rätt att ta bort varor ur sortimentet innan ett köp har gått igenom. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning av varor i sortimentet. Debut reserverar sig för eventuella tryckfel i texter på denna webbsida. Vi ger heller ingen garanti att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende. Vi gör allt vad vi kan för att få så bra bilder och beskrivningar som det bara går. Debut förbehåller sig rätten att justera priser och eventuella pris fel som uppstått av tekniska och mänskliga fel/händelser i efterhand om en beställning gjorts/lagts av kund och pris fel påträffats. Debut meddelar alltid kunden vid uppstådda situationer, varav kunden har rätt att ta ställning till prisjusteringen. Skulle kunden misstycka prisjusteringen återfaller full återbetalning till kunden för köpet. Alla eventuella rabattkoder etc. gäller alltid på ordinarie priser och kan ej användas vid köp av nedsatta varor. Tekniken bakom rabattkoden förhindrar köp att gå igenom om överstigande rabattkoder används på nedsatta varor, högsta möjliga rabatt appliceras alltid vi köp med rabattkoder (manuella koder med högre rabatt/summa än aktuella kampanjer justeras till det med lägst pris men koderna adderas aldrig tillsammans utan kod med högst rabattsats väljs).

GDPR – Datasekretess på Debut.se

Datasekretess är mycket viktigt för Debut.se och vi vill vara öppna och transparenta med hantering av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?
Debut Barsom Retail är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. 

Debut Barsom Retail AB
Kungsgatan 10
702 11 Örebro

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556797-9223
Auktoriserad representant: Jakob Barsom
Momsregisteringsnummer: VAT-NR SE556797922301

Var lagrar vi dina uppgifter?
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EEA. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vid överföringar utanför EES tillämpar Debut.se avtalsklausuler av standardtyp och integritetsskydd som skydd i länder utan beslut av adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

Vem har tillgång till dina uppgifter? 
Dina uppgifter kan delas inom Debut.se:s företagsgrupp (för information om företag i gruppen, se vår hemsida-våra butiker).

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig din data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Debut.se:s företagsgrupp. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig.

På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?
Varje gång vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig informerar vi dig om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller obligatoriskt för att ingå ett avtal och huruvida det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att göra det.

Vilka är dina rättigheter?
Rätt till tillgång: 
 
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta Debut.se, som skickar dig dina personuppgifter via e-post (maila: support@debut.se).

Rätt till rättelse:  
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter. 

Rätt till radering:
Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Debut.se med undantag av följande situationer

*du har ett pågående ärende med kundservice
*du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats
*du har en obetald skuld hos Debut.se, oberoende av betalningsmetod
*du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren
*din skuld har sålts vidare till tredje part under de senaste tre åren eller ett år för avlidna kunder
*din kreditansökan har avslagits inom de senaste tre månaderna
*om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse:  
Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Debut.se:s legitima intresse. Debut.se fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Din rätt att neka till direktmarknadsföring:
Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte.

Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att följa instruktionerna i varje marknadsföringsutskick.

Rätt till begränsning:
Du har rätt att kräva att Debut.se begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:
*Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i Debut.se:s legitima intresse, ska Debut.se  begränsa alla hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse.
*Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste Debut.se begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.
*Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter
*Om Debut.se inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.

Hur kan du utöva dina rättigheter?
Vi tar dataskydd på mycket stort allvar och därför har vi särskild kundservicepersonal som hanterar dina förfrågningar rörande dina rättigheter som anges ovan. Du kan alltid nå dem på support@debut.se (märk mailet med ”dataskydd”)

ONLINEKÖP

Varför använder vi dina personuppgifter?
* Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp online på Debut.se, genom att behandla dina beställningar och returer via våra onlinetjänster och skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar.
* Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.
* Vi använder också dina uppgifter för att hantera klagomål och garantiärenden gällande produkter.

Dina personuppgifter används för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online samt för att bekräfta din adress med externa partner.

Vi vill erbjuda dig olika betalningsalternativ och kommer att göra en analys av vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga för dig liksom din betalningshistorik och kreditkontroller.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
Vi hanterar följande typer av personuppgifter

* kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer
* betalningsuppgifter och betalningshistorik
* kreditinformation
* orderinformation

Om du har ett Debut.se konto behandlar vi dina personuppgifter i anslutning till kontot, som exempelvis
* konto- eller medlems-ID
* shoppinghistorik
* samt ovanstående vanliga personuppgifter

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan till dig, för att företag ska kunna verifiera din adress, för att kommunikationsföretag ska kunna skicka dig en orderbekräftelse och till lagrings- och distributionsföretag i samband med leveransen av din order. Betalningsleverantörer för hantering av din betalning. Kreditupplysningsföretag för identitets- och kreditkontroller samt inkassobyråer.

Observera att många av dessa företag har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
Behandling av dina personuppgifter är nödvändigt för att Debut.se ska kunna tillhandahålla tjänsten och leverera din order till dig.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi behåller dina uppgifter så länge som du är en aktiv kund (aktiv menas 24mån efter ett genomfört köp eller åtagande om att ta del av våra nyhetsbrev, marknadsföringskampanjer samt aktiviteter via sociala medier).

DIREKT MARKNADSFÖRING

Varför använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföringserbjudanden, informationsenkäter och inbjudningar via e-post, sms, telefonsamtal och brev.

I syfte att optimera din upplevelse av Debut.se ger vi dig relevant information, rekommenderar produkter, skickar påminnelser om varor som är kvar i din varukorg och skickar personliga erbjudanden. Alla dessa tjänster baseras på dina tidigare köp, vad du har klickat på och information som du har delat med dig av till oss via besök på hemsidan eller annan integration med oss. Det kan även gälla allmänna kampanjer och erbjudanden.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter
* kontaktuppgifter, som exempelvis e-postadress, telefonnummer och postnummer
* kön (om du väljer att ge oss det)
* vilka varor och erbjudanden du har klickat på

Om du har ett Debut.se konto behandlar vi även de personuppgifter som du har skickat in i anslutning till kontot som exempelvis
* namn
* adress
* ålder
* shoppinghistorik
* hur du navigerade och klickade på webbplatsen

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla den tjänst som anges ovan till mediebyråer och teknikleverantörer för distribution av fysisk och digital direktmarknadsföring. 

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Debut.se:s företagsgrupp.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt medgivande när du godkänner direktmarknadsföring (i form av köp, registrering och anmälan till nyhetsbrev). Detta med undantag av marknadsföring via post, inbegripet kataloger, som skickas till dig med utgångspunkt i ditt legitima intresse.

Din rätt att dra tillbaka medgivandet:
Du har rätt att när som helst dra tillbaka medgivandet till behandling av personuppgifter och neka till direktmarknadsföring.

Om du gör det kan inte Debut.se skicka några fler erbjudanden i form av direktmarknadsföring eller information till dig som bygger på ditt medgivande.

Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:
* Följ instruktionerna i varje marknadsföringsutskick

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina uppgifter i direktmarknadsföringssyfte fram till dess att du drar tillbaka ditt medgivande.